Confidențialitate

Politică de confidențialitate

dorim să vă informăm despre datele personale care vor fi colectate și despre operațiunile aferente pe care le vom efectua, precum și despre orice informație utilă pentru a facilita contactul și interacțiunea cu birourile noastre.

Titularul de date
Operatorul de date este Bongiovanni SRL.
Datele de contact sunt următoarele:
Adresă de Email: privacy@bongionatura.it
Website: https://www.molinobongiovanni.com/
În următorul tabel vă prezentăm câteva informații despre datele personale colectate și scopurile aferente urmărite.

SCOP’

Obiectiv: Site Web

Site Web (contacte)

Datele personale colectate prin formularul de contact sau primite prin e-mail vor fi folosite pentru a gestiona și trimite orice informații pe care le-ați solicitat. Nefurnizarea informațiilor, în special a unei adrese de e-mail sau a unui număr de telefon, vor face imposibilă procesarea cererii.

CATEGORII DE DATE PRELUCRATE

Identificare personală

CATEGORIE DE DESTINATARI CĂRORA LE SUNT COMUNICATE DATELE

Nimeni

TRANSFER ÎN ȚĂRI TERȚE

Niciuna

PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR( DATE REȚINUTE) SAU CRITERII PENTRU DEFINIREA ACESTEI PERIOADE

În termenele necesare pentru a oferi un feedback la ceea ce este solicitat de către partea interesată.

Conform procedurilor interne periodice de eliminare a informațiilor învechite.

BAZA JURIDICĂ A PRELUCRĂRII

Conferire spontană către partea interesată

PRELUCRAREA IMPLICĂ UN PROCES AUTOMAT DE LUARE A DECIZIILOR

NU

PRELUCRAREA IMPLICĂ O PROFILARE

NU

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate cu instrumente manuale și electronice cu respectarea principiilor necesității relevanței prin adoptarea măsurilor de securitate adecvate pentru  atingerea scopurilor indicate.
Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de persoane autorizate și instruite în domeniul protecției datelor cu caracter personal;  Tehnicienii IT și personalul IT care supraveghează funcționarea sistemului nostru IT, vor putea accesa datele, întâmplător.

De asemenea, vă informăm, pe scurt, că aveți dreptul de a solicita informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, de a solicita corectarea, anularea acestora, de a vă opune prelucrării, de a solicita limitarea prelucrării și portabilitatea datelor în conformitate cu prevederile art. de la 15 la 22 din Regulamentul UE 2016/679 GDPR (o copie a textului articolelor mai sus menționate poate fi solicitată la adresele indicate mai sus).

În orice moment aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere competentă teritorial.

In cazul in care prelucrarea se bazează în totalitate sau in parte pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a-l revoca in mod liber si in orice moment prin contactele de la adresele indicate mai sus.

Prelucrările efectuate în conformitate cu consimțământul dat și efectele juridice aferente vor rămâne în continuare valabile și după eventuala revocare a consimțământului.

Pentru orice clarificare sau informație cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, nu ezitați să ne contactați.
Operatorul de date
Bongiovanni SRL

Ultima actualizare: 15/05/2018 – Versiunea 1.0